blog anders

blog anders

over deze blog

gebruiksvoorwaarden

Zaterdag 19 augustus 2017 gaat onze jaarlijkse familiale fietstocht Wac/Anders door.

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 06 aug, 2017 14:14:05Dit jaar viel onze keuze voor een bezoek-stopplaats in het Los: Lochristi Sierteeltmuseum in Zaffelare. Onder begeleiding langs veilige landelijke wegen door het Waaslandse natuurgebied. Na ongeveer 15 km zijn wij te gast in de cafetaria of volgens des weersomstandigheden op het buitenterras,waar we kunnen genieten van een streekbier “Reynaert” of een bloemengebakje met koffie of thee.Na een pauze krijgen we een rondleiding in het museum van de vroegere pastorie van Zaffelare en de botanische tuin met de geuren en kleuren van de sierteelt. Het Los promoot de sierteeltsector en toont het historische en heden daagse belang ervan aan voor onze streek. Je kan er de voornaamste Lootse succesbloemen van dichtbij bekijken en hun botanisch verhaal leren kennen. We maken kennis met de geschiedenis van de “Lootse” succesbloemen, Azalea's, Begonia's, Camelia's den Orchidee. In de filmzaal bekijk je unieke beelden van de Begoniafestival.Praktisch:
Inschrijven vanaf 13u in het Rozenhof, Dorp 80 te Wachtebeke.
Afstand: 30 km
Vertrek: 13u30
Terug: ± 17u30Prijs: 5 euro voor Anders-leden, 6 euro voor niet-leden.
Voor deze prijs krijgt u een gewone consumptie in het Rozenhof, een drankje onderweg bezoek met gids en verzekering is ook inbegrepen.
 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post201

Zondag 12 augustus SAFARKENSMARKT

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 06 aug, 2017 14:07:16LET OP! Dit jaar is de Saferkensmarkt opnieuw in het dorp van Wachtebeke.

Bezoek de WAC-stand op het Dr. Jules Persynplein. Dit jaar gaat onze winst integraal naar de Warmste Week van music for live!!!Dus laat u bedienen door onze paters en pateressen en geniet van ons uniek WAC-bier. Naast onze trappistenbieren kan u de dorst ook lessen met cava en frisdranken. Om de honger te stillen kan u vanaf 17u terug bij ons terecht voor een BBQ-worst met brood.

Dit jaar bieden wij ook 2 spelen aan bij onze stand, meer hierover de komende dagen.

Wij hebben alvast de zon besteld! • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post200

Nieuwjaarsreceptie gemeente 15 januari 2016

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 21 jan, 2017 13:16:54


Beste Wachtebekenaren, beste vrienden,


Dank voor jullie talrijke aanwezigheid op de vierde nieuwjaarreceptie voor de gehele bevolking op het Persynplein.

Vier jaar geleden zijn we met dit initiatief gestart omdat het past in één van onze prioritaire doelstellingen, 'Mensen Samenbrengen'.


De twee slogans die dit doel symboliseren: 'Wachtebeke Leeft' en 'Wachtebeke Geeft' werden in de voorbije 4 jaar verder in daden omgezet en zullen vanaf dit jaar 2017 nog verder aan kracht winnen.

Onze ambitieuze doelstellingen die we vanaf 2013 vooropstelden, blijven haalbaar tegen het einde van de legislatuur in 2018. Als het aan ons ligt slagen we erin onze gemeente weer financieel gezond te maken en toch onze gemeente opnieuw te doen leven, en nieuwe opdrachten uit te voeren.

We hebben inmiddels 7.614 inwoners. Er is de afgelopen jaren dus een forse bevolkingsaangroei. Deze verjongingsinjectie had Wachtebeke nodig en wordt de volgende jaren verdergezet, daar moeten jullie voor zorgen!


Wat staat er in 2017 op stapel in onze gemeente?

We gaan verder met het uitvoeren van onze plannen inzake inspraak en informatie voor en aan onze inwoners, jong en ouder, via het sterk gewaardeerde gemeentelijke informatieblad 'WA Wijzer', de vernieuwde gemeentelijke website, de facebookpagina en het digitaal nieuwsbericht dat wekelijks meer dan 1.400 gezinnen bereikt.


Een welgemeend dankwoord aan onze ruim 200 vrijwilligers die onze gemeente en ons OCMW rijk zijn, en evenveel dank voor de vrijwilligers bij de verenigingen, en de mantelzorgers van een familielid of buur. Zonder hen stort onze samenleving in elkaar. We hebben iedereen nodig, we blijven samen met jullie inzetten op samenleven, elkaar helpen, elkaar steunen, niet elkaar wantrouwen of tegen elkaar opzetten.


De wijkwerking is vanaf vorig op kruissnelheid gekomen. De 5 wijkcomités hebben in hun wijk het voorbije jaar al heel wat gerealiseerd. Democratie voor jullie op mensenmaat.

Oprechte dank aan die wijk vrijwilligers die hun wijk vertegenwoordigen en voorstellen uitwerken ten bate van hun buurt, samen met jullie. Steun ze en sluit je aan bij jouw wijkplatform .


Wat openbare werken betreft.

De tweede fase van de dorpskernvernieuwing tussen de kerk en het gemeentehuis loopt als een trein, en we hopen voor de zomer het mooie nieuwe dorp feestelijk in te huldigen, samen met onze middenstand. Ook nog dit jaar starten we met de vernieuwing van Ramonshoek Noord. Een nieuw wegdek, riolering , fietspad en de verlichting worden aangepakt eind dit jaar. Voor het verder herstel van de landbouwwegen en trage wegen voorzien we ook in 2017, € 100.000. De derde fase van de dorpskernvernieuwing is voorzien in 2018 en 2019. Eergisteren hebben we het tweede deel van het fietspad op de spoorwegbedding naar Moerbeke ingereden, in 2018 komt het derde deel aan bod naar Zelzate. Het dubbele fietspad langs de N449 komt er wellicht ook in 2018, met ander woorden, onze beloften die we deden in 2013 komen we na.


Wat wonen betreft.

De witte wijk wordt verder gerenoveerd, en er wordt dit jaar opnieuw gestart met de bouw van 12 nieuwe kleine woningen in de Warandewijk, er wordt ook begonnen met de bouw van 20 koopwoningen in de warandewijk.

We hebben Woonwijzer en een Sociaal Verhuurkantoor opgestart. Een extra dienstverlening die blijkbaar gewaardeerd wordt, als men de rij wachtenden ziet op maandagnamiddag in het gemeentehuis.


Veiligheid is een kerntaak van de overheid en die opdracht nemen we ernstig, de ANPR camera’s zijn geplaatst ook in Wachtebeke, de eerste resultaten zijn veelbelovend inzake het opsporen van daders van diefstallen. Het Buurt informatienetwerk de BIN telt ondertussen meer dan 200 leden .. Ben jij er al bij?

Inzake bescherming van de zwakke weggebruikers zullen dit jaar nog verdere acties ondernomen worden, we hebben samen met Lochristi trajectcontrole aangevraagd voor de N449 tussen Zaffelare en de Meerstraat in Wachtebeke.


Een opdracht van het bestuur is ook zorgen dat de middenstand voldoende kansen krijgt, de lokale raad voor economie wil daar dit jaar verder werk van maken. Koop in je eigen gemeente, raden we aan.

Zoals eerder gezegd, het herstel van de sociale samenhang in onze gemeente is een belangrijke andere pijler van het bestuur, met vrijwilligers en “Aan Z” de menselijke warmte in onze Wachtebeekse huiskamers herstellen. Iedereen in onze gemeente te helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. We hebben iedereen nodig om dit beleidsdoel te bereiken. Het dorpsrestaurant heeft een vast publiek. Het tafeltje dekje, en maaltijd aan huisbedeling blijft sterk groeien.


Het OCMW en woonzorgcentrum De Mey waren jarenlang een zware financiële last voor onze gemeentelijke financiën. Met vreugde stellen we vast dat de besparingsdoelstellingen in de voorbije jaren werden bereikt zonder sociale afbraak. We werken de komende maanden aan de mogelijke toetreding van ons woonzorgcentrum tot een openbaar zorgbedrijf met 4 andere Wase gemeenten,


Wat we zelf doen in Wachtebeke, doen we echt wel beter! Want wat de Vlaamse en federale overheid ons aan maatregelen opdringt maakt het erg moeilijk voor ons om goed te besturen. De Vlaamse regering zegt dat onze gemeenterekeningen in evenwicht moeten zijn tegen 2019, maar zij schuiven hun besparingen door naar de gemeenten en burgers. Wachtebeke werkt aan een volwaardig alternatief: we zetten alle krachten in om tot intergemeentelijke samenwerking te komen binnen het Meetjesland, met het Waasland, met Gent , en met Nederland. Dan kunnen we in 2019, zoals beloofd, een positief resultaat neerzetten.


Om de ons opgelegde doelstellingen te kunnen halen zullen we nog soms ingrijpende maatregelen moeten nemen. Niet leuk, maar noodzakelijk, en we willen jullie geen blaaskes wijsmaken. We moeten keuzes maken om u de beste dienstverlening te kunnen geven met het geld dat beschikbaar is.


Ik sta klaar, met al onze schepenen en al onze raadsleden van alle partijen , om ook in 2017 naar jou te luisteren en oplossingen te zoeken voor jouw en onze problemen.

Luisteren in 2017 naar elkaar, in dialoog gaan met respect voor elkaars mening.

Streven naar geluk is een nieuwe opdracht voor mij als burgemeester, schepenen en raadsleden van het gemeentebestuur en OCMW.

Vrijheid, gelijkheid, respect, rechtvaardigheid, en solidariteit zijn de basiswaarden van onze democratie, van onze samenleving. We laten ons niet tegen elkaar opzetten en een klimaat van angst creëren. Beste vrienden, ik ben blij vast te stellen dat dit niet lukt in Wachtebeke.


Want Samen zijn we sterk, we laten ons niet verdelen.

Leve Wachtebeke.

Van harte een warm, gezond, gelukkig, vredig en rechtvaardig 2017 toegewenst.


Uw burgervader Rudy Van Cronenburg • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post199

DE WACHTEBEEKSE SPELEN!!!!

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 09 sep, 2016 21:27:40

DE WACHTEBEEKSE SPELEN!!!!

De opbouw voor zondag is van start begonnen. Het Dokter Jules Persynplein is zondag 'The Place To Be' in Wachtebeke.

Wij zijn alvast aan het aftellen naar de droom van onze burgemeester Rudy Van Cronenburg die waarheid wordt, Wachtebeke = Samenbeke!

Jij komt toch ook toch ook supporteren!

Be there 11/09/2016 van 13u00 tot 18u30 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post198

Ledendag ANDERS - WAC naar Boekhoute en Sas Van Gent

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 03 sep, 2016 18:59:40

Op zaterdag 3 september begaven we ons in de voormiddag naar Boekhoute waar gepassioneerde gidsen ons meenamen terug in de tijd van hun gemeente.
s' Middags genoten we van een heerlijke lunch in 't Momentje te Bassevelde, waarna we de grens overstaken naar het Industrieel Museum Zeeland in Sas Van Gent waar enthousiaste vrijwilligers ons rondleidden en we de vele technische pronkstukken konden aanschouwen die het museum rijk is. Moe en voldaan vertrokken we om 17u00 richting huiswaarts en kwamen we veilig en wel dankzij onze buschauffeur terug thuis.
 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post197

De Wachtebeekse Spelen, en hoe het begon!

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 21 aug, 2016 16:27:31Ooit zei Rudy Van Cronenburg: 'Als ik ooit de kans krijg om burgemeester van Wachtebeke te worden, dan wil ik iets soortgelijks realiseren zoals in Zwalm voor Wachtebeke.'

Wel, zondag 11 september 2016 is het zover!

De vijf wijken hebben hun teams ingediend, de Spelen van die dag zijn gekend. Nu nog een oproep aan alle Wachtebekenaren en sympathisanten om massaal te komen supporteren.

Waar? In het centrum van Wachtebeke op het Dr. J. Persynplein


Wanneer? Zondag 11 september 2016 van 13u00 tot 18u30

Wees erbij!!!
 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post196

Herinneringen aan de ANDERS-WAC fietstocht 2016

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 21 aug, 2016 14:09:32

Op zaterdag 20 augustus 2016 waren de weergoden ons gunstig gezind gedurende onze fietstocht. We fietsten in prachtige weersomstandigheden langs mooie rustige wegen door Wachtebeke, om via Moerbeke, Klein Sinaai te bereiken voor het nuttigen van een drankje op een mooi terras van Café De Oude Route, rechtover het wielerkerkske. Van daaruit reden we richting Stekene om een gegidst bezoek te brengen aan het landbouwmuseum. In het museum worden ruim driehonderd landbouwwerktuigen tentoongesteld, waarvan er een veertigtal al bijna honderd jaar oud zijn. Vervolgens hervattende we de tocht huiswaarts en kwamen we om 18u00 aan in het Rozenhof om nog van een afsluiter te genieten. Bedankt Marcel Beeckmans voor de prachtige route en stopplaatsen.
 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post195

Familiale fietstocht WAC/ANDERS op zaterdag 20 augustus 2016

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 11 aug, 2016 14:25:08

Op zaterdag 20 augustus 2016 fietsen we langs rustige wegen naar Stekene waar we een bezoek brengen aan het landbouwmuseum. Iedereen weet hoe een tractor eruit zit. Maar hoe bewerkten de Stekense boeren hun land voor er tractoren waren? Hoe zag een rapenplukker eruit? Welke bijzondere werktuigen gebruikten de vorige generaties landbouwers nog allemaal? Dat kom je te weten in het landbouwmuseum. In het museum worden ruim driehonderd landbouwwerktuigen tentoongesteld, waarvan er een veertigtal al bijna honderd jaar oud zijn. De collectie bevat verschillende unieke exemplaren en ze is bovendien de grootste van het Waasland.


Praktisch:
Inschrijven vanaf 13u in het Rozenhof, Dorp 80 te Wachtebeke. Vertrek stipt om 13u30 / Terug: ong. 17u30 / afstand ong. 35 km.

€ 4,00 voor ANDERS-leden, € 5,00 voor niet-leden. Voor deze prijs krijgt u een gewone consumptie in het Rozenhof, één drankje onderweg, een bezoek aan de fietskerk/wielmuseum en het landbouwmuseum. Verzekering is ook incl.
 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post194

Zaterdag 3 september 2016 ANDERS Ledendag

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 09 jul, 2016 08:11:32

Zoals ieder jaar is er in september onze ledendag. Dit jaar nemen we jullie mee naar 2 verschillende werelden in de vorige eeuw, namelijk terug naar de oorlog en de industrie. We vertrekken om 9u15 aan de bus-stopplaats ter hoogte van het Lyceum te Wachtebeke richting Boekhoute naar de tentoonstelling ‘Grote vrouwen in de Groote oorlog’, en arriveren terug in Wachtebeke rond 17u30.

Het verhaal van Boekhoute en Wereldoorlog I is uniek. Wist je dat tijdens Wereldoorlog I Boekhoute gemiddeld het grootste aantal gefusilleerden van Vlaanderen telde? Meer dan de helft van hen waren vrouwen. Het cijfer kan misschien verbazen, toch is het absoluut geen toeval. Met zijn ligging in het etappengebied was Boekhoute een belangrijk smokkel- en verzetsgebied. Dat uitgerekend Gabriëlle Petit, één van onze grootste Belgen, er gepasseerd is, maakt het verhaal des te groter.


Vijf vrouwen nemen je mee op hun levenspad. Je kijkt naar de wereld door hun ogen. De wereld als spionne, vissersvrouw, verpleegster en soepbedeelster. Elk vertellen ze hun verhaal over de Groote Oorlog. Hoe overleefden ze en welke impact had de Duitse bezetting op hun leven?

Na de tentoonstelling rijden we richting Basselvelde om ons te laten verwennen met een heerlijke lunch in ’t Momentje. We worden ontvangen met een aperitief, vervolgd door een heerlijke soep, om daarna onze smaakpapillen te verwennen met een stukje blauw-wit vergezeld van bordelaise saus, en af te sluiten met een koffie en 3 soorten versnapperingen.


Na het genot van de heerlijke lunch worden we verwacht net over de grens in het Industrieel Museum Zeeland. Het museum is gevestigd in de voormalige suikerloods van de eerste Coöperatieve Suikerfabriek. De locatie voor het Industrieel Museum Zeeland is zeker uniek te noemen. Het is de voormalige locatie van de eerste Coöperatieve suikerfabriek van Nederland. Het bedrijf is ontstaan door fusie van aanvankelijk drie en uiteindelijk zeven coöperatieve suikerfabrieken. De oudste van deze fabrieken was reeds gevestigd in Sas van Gent. Deze fabriek is in 1899 door ontevreden bietentelers opgericht. De ontevredenheid is ontstaan door de gemaakte prijsafspraken tussen de particuliere suikerfabrikanten onderling. Uiteindelijk waren er in 1916 ondertussen zeven Coöperatieve suikerfabrieken en een tal van particuliere fabrieken. De grote fusie tot de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) vond plaats in 1919. De fabriek is tot 1990 actief geweest en sloot toen haar deuren.

Prijs leden € 39,00, niet-leden € 62,00. Heeft u nog geen lidkaart en wenst u ook te genieten van de ledenprijs? Dit is mogelijk door vandaag lid te worden van ANDERS (lidkaart € 5,00 en ieder bijkomend gezinslid € 2,50). Inbegrepen: vervoer van en naar Wachtebeke, de tentoonstelling en het museum met gidsbegeleiding, de lunch zonder dranken tijdens de maaltijd.
Inschrijving bij volgende bestuursleden:
- Anita Van Cronenburg, Dr. J. Persynplein 4a (09 345 86 86)
- Vera De Loose, Axelsvaardeken 70 (09 342 80 29)
- Angelique Moorhem, Warande 16 G (0484 17 25 38)
- Patrick Gerard, Vinkenstraat 46 (0494 75 26 09)
Betalen liefst via overschrijving op rekening van WAC, BE12 9794 2946 6592 met vermelding ‘Ledendag 2016 + aantal personen’. • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post193

Personeelsfeest gemeente en OCMW

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 02 jul, 2016 19:46:18
Vrijdag 1 juli 2016 was het personeelsfeest van de gemeente en het OCMW.
Samen hebben we genoten van een heerlijke bbq, aansluitend samen naar de match van de Rode Duivels gekeken, en afsluitend met een dansparty. • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post192

Lijsttrekker ANDERS is gekend!!!

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 20 jun, 2016 19:15:37

Persbericht

Algemene ledenvergadering van ANDERS Wachtebeke kiest burgemeester Rudy Van Cronenburg als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Op zondag 19 juni hield ANDERS Wachtebeke haar jaarvergadering in buurthuis Snoopy. Op deze bijeenkomst werd in een geheime schriftelijke stemming Rudy Van Cronenburg verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Hij haalde een ongelooflijke score van 100% van de stemmen.


Tevens stemden de aanwezigen over de prioriteiten die ze willen stellen voor het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in 2018 .

De volgende prioriteiten kregen een erg ruime meerderheid:

1. Ouderenzorg, aanpak kansarmoede en thuiszorg.

2. Verder uitvoeren van aanleg fietspaden, voetpaden, rioleringen en wegenherstel.

3. Betaalbaar wonen.

4. Aandacht voor veiligheid, verkeersveiligheid en fysieke veiligheid.

De kersverse lijsttrekker beloofde deze prioriteiten vooraan in het verkiezingsprogramma te plaatsen.

Op de ledenvergadering werd ook een presentatie gebracht van de grote lijst van realisaties door het ANDERS bestuur in de voorbije 3,5 jaar.

De tevredenheid was groot over de deelname aan het bestuur door kartel ANDERS, maar er werd wel gewaarschuwd: “Het werk is nog niet af, we willen na 2018 ons werk afmaken

Op de volgende jaarvergadering, juni 2017, wordt het totale verkiezingsprogramma voorgesteld en in de volgende bijeenkomst, juni 2018, de kandidatenlijst.

Na het administratief deel, genoot men van heerlijke aperitiefhapjes, een barbecue, en 'The Veranda's'.

Meer info bij:

Voorzitter ANDERS - Angelique Moorhem
angelique.moorhem@hotmail.be

Secretaris ANDERS - Peter Van Bambost
petervanbambost@telenet.be

 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post191

ALV 19 juni 2016 met BBQ en optreden

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 14 mei, 2016 14:55:36

Op zondag 19 juni gaat onze volgende algemene ledenvergadering door. Je wordt, met familie, om 10u30 uitgenodigd in zaal Snoopy in Overslag. We zullen het administratief gedeelte zo kort mogelijk houden en intussen kun je al genieten van een aperitiefje.

De voorgaande jaren was onze algemene ledenvergadering een groot succes en we willen het dit jaar zeker even goed doen.


Het programma ziet er als volgt uit:

10u30: Verwelkoming met een drankje, gevolgd door het administratief deel: verwelkoming door de voorzitter en burgemeester, verslag over de werking binnen de meerderheid in de gemeente en het OCMW, en het beantwoorden op vragen van de leden.
11u30: Aperitief en bekendmaking van de lijsttrekker voor de gemeenteverkiezingen in 2018.
12u00: Start optreden The Verandas tot 14u30
12u30: BBQ: gemarineerde kipfilet, bbq-worst, zalmfilet met dragonsaus, rauwkost, aardappelen, brood, ... en chocolademousse of rijstpap.


Prijs voor aperitief, bbq en dessert: € 18,00 voor leden en € 20,00 voor niet leden, € 10,00 voor kinderen tot 12 jaar, gratis voor kinderen onder de 5 jaar. Per gezin betaal je max. voor 2 kinderen.

Betalen via overschrijving op rekening van ANDERS BE97 0682 4762 3849 met vermelding 'ALV 19 juni' vόόr dinsdag 07 juni of via onderstaande bestuursleden.

- Angelique Moorhem, Warande 16 bus G (0484 17 25 38 - angelique.moorhem@hotmail.be)
- Anita Van Cronenburg, Dr. J. Persynplein 4a (09 345 86 86 - anita.vc1@telenet.be)
- Rosita Remorie, Kalve 21 (09 342 86 54 - rosita.remorie@skynet.be)
- Vera De Loose, Axelsvaardeken 70 (09 345 81 75 - veradl70@hotmail.com)
- Peter Van Bambost, Dorp 42A (0486 95 24 74 - petervanbambost@telenet.be)

Indien je het lidgeld nog niet betaald hebt, kan je dit nog doen door overschrijving. Je mag ook betalen aan de hierboven vermelde bestuursleden. Lidgeld € 5,00, vanaf 2e persoon in het gezin € 2,50.

Van harte welkom, namens het voltallige bestuur van ANDERS.

Indien je geen vervoer hebt tot in Overslag, geef je ons een seintje.

de voorzitter,
Angelique Moorhem • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post190

Fijne moederdag

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 08 mei, 2016 11:45:06


 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post189

Herinneringen aan het Keukenhof 23 april 2016

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 24 apr, 2016 12:55:56
Met gunstige weergoden om 8u30 vertrokken naar het Keukenhof om daar rond 11u30 aan te komen, en verrast te worden door het massale aantal bezoekers. Toch heeft dit ons er niet van weerhouden om met volle teugen te genieten van de weelderige bloemenpracht. Moe en voldaan vertrokken we om 17u00 richting huiswaarts en kwamen we veilig en wel dankzij onze buschauffeur om 19u45 terug thuis.
 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post188

Lijn 73 vanaf 20 april 2016

algemeenGeplaatst door Angelique Moorhem 16 apr, 2016 16:31:52

Beste

Zoals we reeds aankondigden, wordt de afrit R4 Sint-Kruis-Winkel al vanaf 20 april 2016 afgesloten i.p.v. in november 2016. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor onze burgers die gebruik maken van Lijn 73.

Van zodra deze vervroegde datum bekend werd, heeft onze schepen Rudy Van Vlaender onmiddellijk actie ondernomen i.v.m. Lijn 73.


Vanaf 20/04 verloopt het traject van lijn 73 via Zaffelare naar Oostakker (dus niet meer via de R4) en rijdt de bus van de Meersstraat rechtstreeks via Rechtstro naar Zelzate (of omgekeerd). Op vraag van Schepen Rudy Van Vlaender bekijken ze nu nog of er telkens een plaatselijke lus kan worden ingebouwd naar de rotonde aan de Warande en terug naar het dorp.

Van zodra we meer weten, informeren we u verder.

Met vriendelijke groeten
ANDERS

 • Reacties(0)//blog.wachtebeke-anders.be/#post187
Volgende »